85 съдилища блокирани без пари за ток и вода

85 съдилища блокирани без пари за ток и вода

ВСС иска още 19,3 милиона лева, след като около 85 съдилища са без средства за издръжка, което включва заплащане на външни услуги като ток, вода, разплащане на вещи лица и съдебни заседатели.

Очаква се до края на седмицата броят на съдилищата да се увеличи, а липсата на пари би довела до това да се блокира самият правораздавателния процес, алармира представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) Соня Найденова.

Тя отчете неизпълнение в размер на 7, 4 млн. лева на приходите от дейността на органите на съдебната система към 31 май. Неизпълнението на приходите от съдебни такси за тези 5 месеца е в размер на 5,4 млн. лева.

„Фактът, че съдебната власт беше похвалена за това, че е единствената в страната, която няма неразплатени задължения към доставчици на външни услуги, може да звучи добре, но финансовото състояние към момента показва, че не бихме могли да си позволим да бъдем първенци по този показател дълго време”, коментира Найденова.

Тя добави, че тази година съдилищата разполагат с половината от парите за издръжка, които са имали през миналата.

„На всички ни е ясно, че цената на външните услуги се увеличават постоянно и не са константна величина”, коментира Найденова.

Заради това ВСС подготви последващо искане за увеличение бюджета на съдебната власт с 19,3 млн. лева поради недостиг на средства, който се отнася до изплащане на обезщетения по Закона за съдебната власт, обезщетения по Кодекса на труда, средства за издръжка, възнаграждения, социални осигуровки за кандидатите за младши съдии и прокурори по време на обучението.

„Това предложение ВСС отправи чрез министъра на правосъдието за корекция на бюджета на съдебната власт. То е съгласувано с всички министерства. По това искане за корекция на бюджета на съдебната власт, осигуряващи суми за издръжка, няма никакъв отговор”, допълни тя.

По отношение на приетите анализи на инспектората, свързани с констатиране при извършване на проверки по голям брой самоотводи, Найденова посочи, че с решение на ВСС се изисква от административните ръководители на съдилищата на всеки три месеца да представят във ВСС информация за самоотводите на съдиите и мотивите за това.

„Препоръчва се на административните ръководители със свои заповеди да определят мерки, с които да се предотвратява заобикалянето на принципа на случайно разпределение по граждански и търговски дела. Акцентът е върху случаите, по които се подават множество идентични искови молби или молби за обезпечения”, обясни Соня Найденова.

Източник: dnes.bg

 

 

Подобни статии

Top