86 химици ще получат дипломите си за бакалаври и магистри

По-малко, но все по-ценни стават абсолвентите, казва деканът доц. д-р Веселин Кметов на Химическия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски“

На тържествена церемония – промоция, на 9 февруари, събота, от 10:30 ч. в Спортната зала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” дипломите си ще получат 56 бакалаври и 30 магистри на Химическия факултет. Гордеем се с нашите възпитаници! Нека да са „гладни“ за успех, защото успехът никога не бива да бъде изяждан и да са „жадни“ за знания, защото тази жажда е неутолима, заяви деканът на ХФ, доц. д-р Веселин Кметов.

Абсолвентите тази година са с 21 по-малко в сравнение с миналата, като негативната тенденция ще се запази в национален мащаб и в следващите години, коментира доц. Кметов. За опасния спад в броя на студентите по природни науки се пише и говори много, допълва той и припомня, че в тази връзка в МОН се обсъждат възможности за освобождаване от такси за обучение в неатрактивните, но важни професии, сред които са и петте предлагани във факултета химични специалности.

На химията разчитаме за нови лекарства, препарати за растителна защита, нови материали, технологии и решения за опазване и съхранение на околната среда и безопасността на храните. Европейската комисия обяви 2019-а за година на Периодичната система на химичните елементи. Днес знаем, че всичко около нас, а и самите ние сме „сглобени“ от атомите от тази периодична система, но все повече се нуждаем от отговорни специалисти, които да разбират „сглобеното“, да могат да „сглобяват“ и да контролират „химичните сглобки“. Подготовката на такива специалисти е мисията на Химическия факултет, категоричен е деканът на ХФ в ПУ „Паисий Хилендарски“.

1 2

Подобни статии

Top