871 милиона лева са необходими за укрепването на всички свлачища в страната

svlachishe

1851 са регистрираните към края на 2014 година свлачища с обща площ 209 хил дка, което представлява 0.2% от територията на страната. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. 1159 от тях се намират в урбанизирани територии.

Това са опасни свлачища, които пряко застрашават домовете на хората, информира той. Останалите 692 са по републикански и общински пътища и в земеделски земи.

Информацията се променя ежедневно, само от началото на 2015 до сега са регистрирани 28 нововъзникнали свлачища, уточни зам.-министър Нанков.

Предотвратяването на щетите от свлачищата зависи от максимално бързите действия на всички компетентни институции при наличие на съответното финансиране. МРРБ е описало стриктно реда и отговорностите за геозащитна дейност, основният проблем е в сериозния дефицит на средства за такъв тип дейности, каза той.

За укрепването на най-спешните свлачища в страната, тези от първа категория, са необходими около 500 млн. лева, а за укрепването на всички свлачища за периода 2015-2020 година – над 871 млн. лева, допълни зам.-министърът.

По бюджета на МРРБ за 2015 година има само 1,280 млн. лева, от които 750 хил. лева са за мониторинг и регистриране на свлачищните процеси. Този ресурс е крайно недостатъчен, затова търсим и други източници на финансиране, включително от европейските фондове, заяви Нанков.

Той обясни, че са подадени необходимите документи за финансова помощ от фонд „Солидарност“ за справяне с част от щетите от бедствията от тази и миналата година, като част от тях ще бъдат за укрепване на свлачища.

Друг източник е Оперативна програма „Околна среда“, по която през новия програмен период ще се отпуснат близо 40 млн. лева за укрепване на проявени свлачища по републиканската пътна мрежа и в населените места.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top