96% от класираните първокласници в Пловдив са приети по първо желание

На 5 юни 2018 година

беше проведено първото електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2018/2019 учебна година в общинските училища на град Пловдив. Резултатите показват, че 96% от класираните 3020 деца са приети по първо желание.

В класирането взеха участие 3104 деца, чиито родители имаха възможност да изберат до 5 желания от 46-те училища в града. От общия брой на обявените 3529 свободни места все още не са заети 509.

Според последните промени на нормативната уредба водещ критерий за прием е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и уседналост на един от адресите в прилежащия район на училището.

Анализите на резултатите от първото класиране показват, че в над 70% от училищата са приети всички деца, пожелали прием, независимо от точките, които са събрали.

За класираните деца

предстои записване в училищата до 11 юни. В този срок родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка. Не се изискват документи за удостоверяване на критериите за настоящ и постоянен адрес на децата, тъй като проверката е автоматична.

В срок до 12 юни ще бъдат обявени свободните места за следващото второ класиране, което ще се проведе на 19 юни. В него ще вземат участие както все още некласираните 84 деца и тези, които не се запишат по някаква причина от класираните, така и пропусналите първото класиране.

Сроковете за подаване

онлайн на заявления за участие в това класиране е 17 юни 2018 г. (вкл.). За  подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител срокът е 15 юни 2018 г.

Заявленията на некласираните деца се прехвърлят автоматично към второто класиране.

Препоръчваме родителите да подадат нови заявления, съобразени със свободните места за новото класиране. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.

 

Подобни статии

Top