Административният съд отхвърли жалбата на Пламен Николов за изборите в Калояново

Според съда актът на ОИК е законен

Административен съд – Пловдив отхвърли жалбата на Пламен Николов – кандидат за кмет в частичните местни избори, проведени на 10.10.2021 г. в община Калояново

Със съдебен акт от 09.12.2021г. постановен по адм.дело № 3002/2021г., Административен съд – Пловдив, отхвърли като неоснователна жалбата на Пламен Николов срещу Решение №47-ЧМИ от 10.10.2021г. на Общинска избирателна комисия Калояново, с което са обявени резултатите от проведените избори за кмет на община Калояново и е обявена за избрана за кмет на Общината Виктория Михайлова.

С жалбата се претендира само обявяване нищожността на оспореното решение на ОИК – Калояново, тъй като Николов не е оспо­рил акта в указания в чл.459 ал.1 ИК 7-дневен срок от обявяването му. Пламен Николов е посочил, че основанието за нищожност се корени в постанове­ното окончателно решение на ВАС на РБ от 17.11.2021г., което правело Георги Г. действащ кмет към датата на приемането му (10.10.2021г.), поради което нямало как да се избира нов кмет, при наличие на действащ такъв. Пламен Николов счита, че целият процес по насрочването на частичния избор за кмет на Общината е опорочен до такава степен, че прави и крайния му акт – решението на ОИК от 10.10.2021г. за обявяване на резултатите и избрания за Кмет също нищожно, тъй като началото е сложено от един обявен от съда за нищожен акт на Общинската избирателна комисия Калояново – този от 27.05.2021г. /образувано адм.дело № 1407/2021 г./.

В хода на съдебното производство, съобразявайки посочените от жалбоподателя основания, изразените становища на страните и събраните по делото писмени доказателства, съдебният състав сочи в мотивите си, че  не се обосновава извод за нищожност на акта на Общинската избирателна комисия Калояново от 10.10.2021г., тъй като самият акт не страда от пороци, които да го правят нищожен на собствено основание.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Подобни статии

Top