Административният съд връща Пламен Спасов в Общински съвет „Родопи“

Бившият кмет обжалва решението на ОИК „Родопи“, с което бе заличен като съветник

Административният съд връща като общински съветник бившия кмет на община „Родопи“ Пламен Спасов. Това съобщиха от пресслужбата на съда. Със свое решение по делото, образувано по жалба на Спасов, който бе избран за общински съветник от ГЕРБ, но удостоверението за това беше анулирано от Общинската избирателна комисия в „Родопи“.

След анулирането на удостоверението на Спасов той беше заличен от списъка на съветниците в местния парламент на 31 октомври. На негово място в Общинския съвет влезе следващия от кандидатската листа на ГЕРБ – Величка Стоичкова.

Със своето решение обаче Административният съд обяви оспореното решение за нищожно.

Съдът сочи в мотивите си, че оспореното решение на Общинската избирателна комисия е прието при липса на законоустановен състав и е издадено при грубо нарушение, понеже приемане на решение от колективен орган, който не е сформиран по предвидения за това ред, винаги пряко рефлектира върху законовите изисквания и за кворум и мнозинство. Комисията е трябвало да бъде в състав от  нечетен брой членове /13/, а към момента на произнасяне на решението, същата е била с четен брой членове/12/, тъй като не е имало назначен действащ председател.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаване на страните за постановяването му.

Подобни статии

Top