Адвокати обсъждат отговорността на държавата и общините за нанесени вреди - DC news

Адвокати обсъждат отговорността на държавата и общините за нанесени вреди

Научно-практическата дискусия се провежда под патронажа на председателя на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев

Адвокатска колегия – Пловдив и Висше Училище по Сигурност и Икономика – Пловдив организират Научно-практическа дискусия на тема „Отговорността на държавата и общините за вреди”. Тя ще се проведе днес – 26 май  от 13:30 ч. в Голямата заседателна зала на ВУСИ, на бул. Кукленско шосе № 13.

Научно-практическата дискусия се провежда  под патронажа на Председателя на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев.

По време на дискусията ще бъдат представени изложения и ще се проведат дискусии по следните теми:

  • „Отговорността на държавата и общините за вреди” – изложение на проф. д-р Янаки Стоилов , член на Конституционния съд на Република България.
  • „За някои проблеми в практиката на общите и административните съдилища по ЗОДОВ и ЗТРРЮЛНЦ”- изложение на Явор Колев – председател на Административен съд-Пловдив.
  • „КРБ и ЗОДОВ – колизия, конкуренция” – Изложение на Георги Стойчев, адвокат от Софийска адвокатска колегия.

Подобни статии

Top