Адвокати в акция за почистване на зелените площи около Съдебната палата - DC news

Адвокати в акция за почистване на зелените площи около Съдебната палата

Планирано е да бъдат подменени счупените и повредени пейки с нови

Председателят на Районен съд-Пловдив Иван Калибацев, със съдействието на Кмета на Район „Централен“ г-н Георги Стаменов, организира  от 13:30 ч. доброволна инициатива за почистване и облагородяване на зелената площ, находяща се в междублоковото пространство срещу Съдебната палата, която се ползва за отдих и почивка от работещите в трите съдилища, адвокати и граждани на гр.Пловдив.

Участие в инициативата ще вземат съдии и служители от Районен съд – Пловдив.

В инициативата ще се включат и Адвокатска колегия – Пловдив, за което активно участие има Председателят на адвокатския съвет  г-н Георги Баев.

Планирано е да бъдат подменени счупените и повредени пейки с нови, ще бъдат поставени нови кошчета за отпадъци, ще се почисти и обнови зелената площ с нови растения.

Инициативата има за цел да привлече повече доброволци, които да се включат в почистването и облагородяването на зелената площи, да се създаде уютно място за отдих на всички  в централната част на гр. Пловдив, за да направим града и пространствата около нас по-чисти и приятни.

Подобни статии

Top