Адвокатски съвет – Пловдив: Решенията на Висшия адвокатски съвет са демонстрация на неадекатност

Наближаващите избори за висши органи на адвокатурата са основен приоритет за този орган

Адвокатски съвет – Пловдив смята публикуваните решения на Висшия адвокатски съвет за поредната демонстрация на неадекватност по отношение на приоритетите пред българската адвокатура. От засегнатите въпроси в посочената позиция на Висшия адвокатски съвет личи, че „наближаващите избори за висши органи на адвокатурата“ са основен приоритет за този орган и това е единствената тема за българското общество.

Адвокатска колегия Пловдив смята, че има редица важни теми за българското общество, по които Висшия адвокатски съвет не е взело отношение, а трябва да направи това.

Тези теми са:

  • Липсата на позиция от страна на Висшия адвокатски съвет по повод редица изявления на лица от изпълнителната, съдебната власт в медиите, внушаващи или направо представящи българския адвокат като посредник в корупционния процес,  човек без ценности, готов да служи за постигане целите на клиента независимо с какви средства, накърни авторитета на българската адвокатура.
  • Липсата на реакция от страна на Висшия адвокатски съвет при все по-честите нарушения от страна на изпълнителната и съдебна власт на конституционните ни права като адвокати и правата на клиентите ни, което засяга авторитета на българската адвокатура.
  • Липсата на позиция от страна на Висшия адвокатски съвет по повод отказа на правителството да подпомогне стотици хиляди самоосигуряващи се, в т.ч. и близо 14 000 български адвокати, съчетано със срамната и непрозрачна среща на Председателя на Висшия адвокатски съвет с Министър-председателя, целяща да убеди обществеността, че проблемът е решен, при все, че тази среща не промени нищо, освен че остави позорният спомен от пребиваването на г-жа Негенцова при Премиера, подобно на негов подчинен чиновник. Това засяга тежко авторитета на българската адвокатура.
  • Искането на Висшия адвокатски съвет да бъдат обявени за противоконституционни разпоредби от Закона за хазарта без видима връзка с професията и то в момент на обявено извънредно положение.
  • Липсата на адекватни действия по участие в изграждането и оптимизирането на дейността на  Единния портал за електронно правосъдие от страна на адвокатурата, в качеството и на основен активен ползвател на портала.
  • Унизителната отмяна на текстове от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, съчетани със забавените и ненавременни решения в тази насока.
    Проявеният двоен стандарт при разглеждане на жалбите по повод, протеклите през изминалата година избори за делегати и органи на най-голямата Адвокатска колегия в страната.
  • Липсата на информация за работата Висшия адвокатски съвет, в т.ч. за обсъжданията и мотивите при вземанията на решенията на органа,  която да достига своевременно и в пълен обем до българските адвокати – това създава усещане за непрозрачност и поражда редица съмнения сред колегите, голяма част от които са и обосновани.

В позицията на Адвокатски съвет – Пловдив се засяга също въпросът за дълбоката несправедливост и тенденциозност при вземането на решението от страна на ВАС да се образува дисциплинарно производство срещу колегата aдвoĸaт Meглeнa Xapи Гyнчeвa и очевидната му правна несъстоятелност. В тази връзка Председателят на Пловдивската адвокатска колегия Иван Демерджиев призова:

„Призовавам всички Адвокатски колегии в страната да се присъединят към тази позиция, ако споделят изложеното в нея. Призовавам всички адвокати от страната да подкрепят колегата aдвoĸaт Meглeнa Xapи Гyнчeвa – Преседател на АС-Хасково и настоящата позиция с личното си присъствие пред сградата на Висшия адвокатски съвет на 26.02.2021г. от 9 30 ч., за които дата и час е насрочено разглеждането на  образуваното срещу адв. Гунчева дисциплинарно производство. Нека покажем че сме готови да застанем заедно срещу несправедливостта и реваншизма!“

Цялата позиция вижте ТУК.

Top