Африканска чума и край Перущица

Потвърден е случай при диво прасе в района

Нов случай на африканска чума е потвърден в Пловдивска област. Това бе оповестено по време на днешното редовно заседание на Областната епизоотична комисия в Пловдив.

Болестта е установена при намерен труп на диво прасе в землището на гр. Перущица, за което пробите са положителни.

С оглед на нововъзникналия случай и с цел предотвратяване и ограничаване на разпространението на болестта, по нареждане на РДГ – Пловдив със заповед РД 05 – 267 от 16.08. 2019г., се забранява достъпът до горските територии и движението на физически лица и пътни превозни средства, спортни мотори и АТV, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта.

Забранява се достъпът до ловностопанските райони, попадащи в инфектираните зони около първично констатираните случаи в землището на гр. Перущица. Зоните са с обхват 200 кв. км. и в тях попадат ловностопанските райони Брестовица, Храбрино, държавен и предоставен ловностопански район Кричим, Перущица, Скобелево, Устина и Петвар.

Забраняват се и дейностите по дърводобив и лов, събиране на билки и гъби. С оглед на недопускането на разпространението на болестта чрез камионите, които пренасят съхраняваните във временни горски складове на дървесина, се дава срок от 7 дни, в който складираният дървен материал да бъде превозен при стриктно спазване на мерките за биосигурност, определени от ОДБХ.

1 2

Подобни статии

Top