Аграрният университет изпраща Випуск 2019

590 възпитаници се дипломират днес

Випуск 2019 на Аграрния университет в Пловдив се дипломира днес. Дипломите си ще получат общо 590 възпитаници: 348 успешно завършват бакалавърска, а 242 магистърска степен. Сред дипломираните са и първите 6 абсолвенти от Република Южна Африка, обучавани на английски език в магистърски курс „Plant Medicine“. Дипломират се и 13 докторанти, 4 от тях граждани на Косово.

Средният успех на бакалаврите във всички 17 специалности е много добър 4.75, а средният успех от държавните изпити – много добър 5.12. Магистрите от 20 специалности в осем професионални направления се дипломират със среден успех много добър 5.42, разказват от Аграрния.

По традиция ще бъде излъчен и първенец на випуска. Тази година това е Атанас Атанасов от специалност „Растителна защита“, който се дипломира с успех отличен 6.00 от курса на следване и 6.00 от държавния изпит.

Освен това Аграрният университет ще удостои Катрина Клаас-Мюлхойзер – председател на Надзорния съвет и заместник-председател на Общото събрание на акционерите на групата CLAAS, с почетното звание „Доктор хонорис Кауза“. Аргументът – заради изключителен принос в модернизацията на практическото обучение и кариерното развитие на студентите, докторантите и академичния състав, за устойчивото развитие на сътрудничеството и издигане престижа на Аграрния университет в европейски мащаб.

Подобни статии

Top