Акция “Отговорни на пътя” по време на Техническия панаир в Пловдив

ОДМВР – Пловдив се включва в кампания по безопасност на движението по време на “Ауто сити Пловдив 2018”

В рамките на активната превантивна дейност за повишаване сигурността на движение и намаляване на пътнотранспортния травматизъм на обслужваната територия, ОДМВР – Пловдив прие идеята за партньорство в акция “Отговорни на пътя”. Тя се провежда като част от програмата на “Ауто сити Пловдив 2018” на Международния технически панаир с подкрепата на Областна администрация и организаторите на изложението.

В дните от 24 до 29 септември на обособен щанд служители от сектор “Пътна полиция” ще предоставят на посетителите полезна информация за безопасно шофиране, съвети за намаляване на пътнотранспортните произшествия, разяснения за подобряване на отношенията между всички участници в движението и овладяване на агресивността.

За целта са изготвени редица информационни материали – брошури, флайери, шапки. Ползвайки се от предоставената ни възможност на проявата, нашите експерти ще дават и консултации за процедурите и необходимите документи за регистрация на новозакупен автомобил и ще подпомагат окомплектоването  на необходимите документи на сключилите договор за покупка по време на самото изложение.

В акцията „Отговорни на пътя“ участие ще вземат и автомобилният състезател Илия Царски и представители на Български червен кръст.

Според Международния технически панаир посетителите този сезон ще бъдат над 30000 и се очаква превантивната кампания да привлече вниманието на голяма част от тях.

Подобни статии

Top