Aкция за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в „Северен“

Акцията ще се проведе зад сградата на кметството

Aкция за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ ще се проведе днес – 06.10.2021 г. (сряда), от 10:00 до 13:00 часа.

Всички жители на район „Северен“ могат да предават ненужни електрически уреди от домакинството в мобилния пункт, който ще бъде разположен зад сградата на районната администрация на адрес: бул. „Цар Борис III Oбединител“ № 22 A.

Top