Акция за събиране на непотребни уреди в Асеновград

Уреди ще се приемат от 10:00 ч. до 14:00 ч. на паркинга на ДИП – България в Асеновград.

Изискване към техниката, която ще бъде депонирана, е да не се предават тонер касети, луминисцентни лампи, акумулатори и батерии.

Електроуредите не трябва да са с нарушена цялост или да се предават само части от тях. Временният пункт ще приема и бяла, и черна техника.

Извозването на излезлите от употреба електроуреди ще се извърши от специализирана фирма, която ще ги пренесе на своя площадка, и поема ангажимент същите да бъдат рециклирани.

Подобни статии

Top