Акция за стари коли в Асеновград, екипи тръгват и по селата

„Инспекторат, паркинги и гаражи“ в Асеновград постави 60 стикера на изоставени коли

Кампанията ще продължи и в селата

Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи“ към община Асеновград е поставила 60 стикера върху изоставени автомобили из града.  Трима от собствениците вече сами са си премахнали колите от общинските терени, а други двама са обявили, че предстои да го направят.

За останалите автомобили, които не бъдат премахнати след като изтече 14-дневният законов срок от поставянето на стикера, общинската администрация ще предприеме действия по принудителното им отстраняване от терените, собственост на общината. Премахването на колите ще се осъществява в присъствието на представители от РУ – Асеновград, отдел „Екология и околна среда“ и от Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи“ към общината.

Сключен е договор със сертифицирана фирма, която извършва вдигането и извозването на автомобилите, съгласно законовата нормативна уредба. Акцията продължава. Призовават се гражданите да подават сигнали за изоставени и видимо неползвани коли в Асеновград, като посочват регистрационен номер на автомобила – в случай, че колата има такъв, и адрес, на който е позиционирана. Същата кампания предстои да бъде извършена и в населените места на общината.

Хората там могат да сигнализират на кметовете и кметските наместници, които ще имат ангажимент да съобщават информацията към общинската администрация в града.

Подобни статии

Top