Актуализират плановете за управление на риска от наводнения с евромилиони

Проект се финансира от ОП „Околна среда“ и е на обща стойност 13 200 000 лева

Източнобеломорският район ще се сдобие с актуализирани плановете за управление на риска от наводнения за периода 2022 – 2027 година по европрограма. Проект се финансира от ОП „Околна среда“ и е на обща стойност 13 200 000 лева, 85% от тях (11 220 000 лева) са безвъзмездната финансова памощ и 15% (1 980 000 лева) – националното съфинансиране. Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, а партьори са четирите басейнови дирекции за управление на водите. Срокът за изпълнение е до края на март 2022 година.

В тази връзка на 13 юли в Пловдив ще се проведе среща, която  цели да запознае всички заинтересовани на местно ниво с вече предприетите действия и планираните такива. Очакват се представители на общинските и областните администрации, на служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, РЗИ, служители от местните клонове на „Напоителни системи“ и други.

Организаторите от МОСВ уверяват, че срещата е предвидена при спазване на въведените със заповедта на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID – 19.

Подобни статии

Top