Актуализират стратегията за младежка политика на Пловдив в Младежки център Пловдив

Срещата ще се проведе онлайн в платформата Zoom

Община Пловдив дава старт на процеса по изготвяне на предложение за актуализиране на „Стратегия за младежката политика на град Пловдив 2010-2020 г.“

Екипът на ОП „младежки център Пловдив“ отправя покана към всички младежи, представители на Ученически и Студентски съвети, неправителствени организации и институции, както и всички заинтересовани лица по темата, на онлайн среща на 20.03.2021 г. (събота) от 11:00 ч. в платформата Zoom.

Целта на срещата е да бъдат представени и дискутирани основните документи, на база на които ще бъде изготвена актуализация на стратегията за периода 2021-2030 г.

На последваща дискусия участниците ще имат възможността:

– да представят своите идеи за развитието на младежката общност в града ни;

– да допринесат за формирането и надграждането на дългосрочна визия за постигането на активно младежко гражданско участие;

– да проектират средата и условията за реализирането на собственото си бъдеще;

– да формират трайни и устойчиви процеси по обединяване и сплотяване;

– да обрисуват картина на различни сфери от младежкия живот;

– да координират своите решения и цели в една обща кауза.Стратегията за младежка политика на град Пловдив е сборник от разработени принципи и мерки, модели на управление и финансиране на дейностите, осъществявани в изпълнение на общинските програми за младежта. Тя има за цел да дефинира основните и специфични цели и приоритети за младежта в общината за периода 2021-2030 г., както и мерките за тяхното постигане. Политиката за младежта утвърждава зачитането на потребностите и интересите на младите хора и устойчивото партньорство с институциите, социалните партньори и неправителствените организации, които работят в младежкия сектор в общината.

Всеки, който желае да вземе участие в срещата, е необходимо да попълни следната регистрационна форма.

Подобни статии

Top