Актуални данни за разпространението на COVID – 19 в училища и детски градини

Вижте актуалните данни, разпространени от Областния кризисен щаб към днешна дата

ЕГ ПЛОВДИВ – ученик от 12 клас, последно посещение в училище – 26.10.2020, извършва се епидемиологично проучване.

ОУ „Княз Александър“ в Пловдив – учител, преподаващ на 7 клас, последно посещение на работното място-27.10.2020 , не се налага карантина.

ОУ „Т. Каблешков“ в Пловдив – учител, последно посещение в училище-22.10.2020 и ученик от 3 клас, последно посещение в училище – 26.10.2020, карантина на класа и класния ръководител на заболялото дете.

ОУ „К. Величков“ в Пловдив – учител, не се налага карантина.

ПГ Битова техника в Пловдив – заболял учител, последно посещение на работното място – 26.10.2020, не се налага карантина.

ДГ „Майчина грижа“ – филиал Пловдив- заболяла учителка, последно посещение на работното място -23.10.2020, карантина на децата не се налага, за оставащите два дни- активно наблюдение в дома.

ДГ „Пролет“ в Асеновград – заболели са 2 лица от персонала – домакин и готвач. По преценка на директора, съгласувано с РЗИ, днес детското заведение не приема деца, извършва се основно почистване и дезинфекция.

ДГ в село Труд – заболял учител на 2 група, последно посещение на работното място -23.10.2020, не се налага карантина, два дни активно наблюдение на контактните. Заболял учител на втора предучилищна група, последно посещение-26.10.2020, карантина на контактния персонал и 19 деца от групата.

От РЗИ уточняват, че се извършват епидемиологични проучвания и се взимат съответните противоепидемични мерки според конкретния случай.

Подобни статии

Top