АМТИИ открива новата учебна година с преизпълнение на приема

Петдесет и четвъртата поредна учебна година Академията стартира след изключително успешна кандидат-студентска кампания

В духа на българската образователна традиция Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство открива новата учебна година на 15 септември. Събитието е от 11 часа в зала АМТИИ.

Петдесет и четвъртата поредна учебна година Академията стартира след изключително успешна кандидат-студентска кампания, в която висшето училище по изкуствата запълни още на първа приемна сесия одобрения от МОН план за прием.

Така по различни специалности в АМТИИ ще учат 171 студенти, разпределени във факултетите „Изобразително изкуство“, „Музикална педагогика“ и „Музикален фолклор и хореография“.

Поради изпълнение на държавния план за прием, в Академията ще се обучават и студенти платено обучение.

Извън тази бройка до 28 септември се приемат документи за магистърските специалности, за които също се очаква преизпълнение на държавната поръчка.

Тези резултати за пореден път доказват високия обществен престиж на Академията, която благодарение на високото качество на обучението е предпочитано висше учебно заведение по изкуствата у нас.

Подобни статии

Top