АМТИИ с впечатляваща акредитационна оценка на педагогическите си специалности

Те бяха оценени с изключително високата оценка 9,53  за максималния 6-годишен срок

Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) даде оценка 9,53 и максимален шестгодишен срок на програмното направление „Педагогика на обучението по…“ в област на висше образование „Педагогически науки“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.

Решението на висшия акредитационен орган в България се отнася за бакалавърските специалности „Педагогика на обучението по музика“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и на магистърските специалности „Педагогика на обучението по музика“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.

В документа, адресиран от председателя на НАОА до ректора на АМТИИ проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, се определя и капацитетът от 500 студенти по педагогическото направление, като 430 от тях са за ОКС „бакалавър“, а 70 – за ОКС „магистър“.

Подобни статии

Top