Анести Тимчев: Подготвяме се усилено за новия програмен период

Зам.-кметът по европейски политики и социална дейност отчете една година работа

Община Пловдив усилено се подготвя за новия програмен период, за да може максимално да се възползва от европейското финансиране. Работим в тясно сътрудничество с Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, в който си партнират Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия. Това заяви зам.-кметът Анести Тимчев, който днес отчете своите ресори – „Европейски политики“ и „Социални дейности“. Той представи свършеното през първата година от мандата си и предстоящата работа по новия програмен период на европейските програми.

Средствата ще бъдат насочени  за интегрирано градско развитие и за интегрирано териториално развитие. Програмата ще разполага с около 3 млрд. лева за градско развитие. 6 % от тях, което прави 180 млн. лева, ще бъдат за 10-те най-големи общини в България.

Втората ос е за интегрираните териториални инвестиции, т.е. проектите трябва да се основават на регионално партньорство. Според Тимчев това ще доведе до партньорство между Община Пловдив със съседните общини „Марица“ И „Родопи“, както и с други общини от Южен централен район, чийто център е Пловдив.

При кандидатстването в новия програмен период има нови изисквания. Увеличава се размерът на съфинансиране от 15 % на 30 %. „Икономическото състояние на Община Пловдив позволява тя да отговори на условието“, увери Анести Тимчев.

Oсвен това усвояването на средствата вече ще трябва да става два пъти по-бързо.

Местната власт работи и по план за интегрирано развитие на общината, който ще бъде основен документ при кандидатстването за безвъзмездни средства в следващия програмен период.

„Завършихме всички европроекти  на общината на обща стойност 26 636 900 лева. В процес на изпълнение са общо 18 проекта на обща стойност  174 481 933 лева“, отчете още зам.-кметът.  През последната година общината е кандидатствала по 8 нови проекта с обща индикативна стойност 12 млн. лева. По-важните сред тях са: Проект за иновативни мерки за адаптация към изменение на климата /съвместно с НДЕФ/ на стойност  280 000 евро; “Устойчиво управление на водите“ на стойност 15 млн. евро;  „Въвеждане на европейски мерки за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в район „Централен“ и „Южен“ с обща стойност: 1, 126 млн. лв.

Подобни статии

Top