АОП се произнесе за поръчката за почистването на Марица – правното основание било „спорно“

Становището на Агенцията обаче не спира процедурата за избор на изпълнител

Като „спорно“ определи Агенцията за обществени поръчки (АОП) правното основание за решението на община Пловдив да обяви обществена поръчка за почистване на коритото на р. Марица чрез пряко договаряне. Това става ясно от становище, публикувано вчера в поръчката на Агенцията.

Демократична България пита на сесията Здравко Димитров за почистването на Марица

Самото становище не спира изпълнението на процедурата. В него се посочва, че това правно основание се прилага, когато е възникнала необходимост от неотложно възлагане на поръчката, при възникнали изключителни обстоятелства и непредвидени събития, за преодоляването на щети, от които не могат да се спазят сроковете на открита процедура за обществена поръчка.

ДБ-Пловдив: Сезирахме АОП за процедурата за почистването на Марица

Преглеждайки дадените от общината мотиви Агенцията не открива доказателства за очаквани по-обилни валежи и снеготопене. „Остава  спорно и това, че състоянието на речното корито, обрасло с растителност, е непредвидимо за възложителя събитие и, че  причините  за настъпилата ситуация не се дължат на него, четем още в становището. Посочва и се и това, че очакваното изпълнение на дейностите в срок от от 12 месеца не отговаря на необходимостта от незабавни действия.

Зико: Процедурата чрез пряко договаряне за почистването на Марица е един от вариантите (ВИДЕО)

Не може да се изведе заключение, че са настъпили изключителни обстоятелства, отговарящи на дефиницията в § 2, т. 17 от ДР на ЗОП“, пише още в становището.

ДБ-Пловдив: Поредна гавра с общите ни пари за почистването на коритото на Марица

„По  изложените  причини  остава спорен  изборът  на  правно  основание.  С  оглед  на  изложеното,  в  тежест  на възложителя  е  да  може  да  докаже,  че  са  налице  условията  за  прилагане  на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП“, заключават от АОП.
Вчера трябваше да бъдат отворени офертите на фирмите, които са поканени да участват в процедурата.

Подобни статии

Top