Три съдилища в Пловдив отсрочиха делата си за времето на извънредно положение

Считано от  днес, 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. се преустановява достъпът на лица до Съдебна палата – Пловдив през входа откъм ул. „Йоаким Груев“, с изключение на магистрати и съдебни служители. Засилени мерки за сигурност се предприемат и за достъпа до Съдебната палата през входа откъм бул. „Шести септември“.

И в Окръжния съд прекратяват откритите съдебни заседания

В  Окръжен съд Пловдив са предприети засилени мерки за  ограничаване риска от възникване на нови случаи на коронавирусна инфекция във връзка с обявеното извънредно положение в страната.

През периода 16 март – 16 април 2020 г. няма да се провеждат открити съдебни заседания освен по дела за съдебен контрол върху досъдебното производство и производствата по Закона за екстрадиция и европейската заповед за арест.

Справки по дела ще  се дават само по телефон и по електронна поща. Преустановява се достъпа на граждани и адвокати до деловодствата на съда. Служба „Регистратура“ ще работи в изнесено помещение до централния вход на Съдебна палата Пловдив с ограничено работно време: 9:00 – 12:00 ч.  Преустановява се връчването на призовки и съдебни книжа. Продължава  прилагането на засилени мерки за дезинфекция. На съдиите и служителите в Окръжен съд Пловдив са осигурени предпазни средства.

Ръководството на Окръжен съд  – Пловдив  призовава гражданите и адвокатите да използват максимално възможностите за дистанционни справки по дела чрез Електронния портал за електронно правосъдие, както и за дистанционно подаване на молби и документи– по пощата, чрез куриер, по  електронна поща.

1 2 3

Подобни статии

Top