Апелативният съд на Пловдив има нов заместник

Съдия Галина Арнаудова встъпи официално в длъжност

Съдия Галина Арнаудова встъпи официално в длъжността заместник на административния ръководител – заместник председател на Апелативния съд в Пловдив. Тя ще бъде ръководител на гражданското отделение. Така се попълва ръководният екип на председателя на съда Магдалина Иванова, в който месец по-рано се включиха Михаела Буюклиева като ръководител на наказателно отделение и Надежда Желязкова като ръководител на търговското отделение.

Назначаването на съдия Галина Арнаудова е след решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 2 юни.

Председателят на съда Магдалина Иванова приветства новия си заместник с „Добре дошла“ и пожела здраве и професионални успехи. Галина Арнаудова е преминала всички нива в работата си като съдия: била е младши съдия, съдия в Районен съд – Пловдив, заместник председател и председател на Районен съд – Пловдив, съдия в Окръжен съд – Пловдив, а от 01.06.2009 г е съдия в Апелативен съд – Пловдив. Тя е възпитаник на Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ и има най-високия ранг в съдебната система – „съдия във ВКС и ВАС“.

Подобни статии

Top