Апелативният съд с двама нови зам.-председатели (СНИМКИ)

Назначаването им е с решение на ВСС от април

Михаела Буюклиева и Надежда Желязкова са двамата нови заместник-председатели на Апелативен съд – Пловдив. Днес, 18.05.2020 г., двете встъпиха официално в длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“, съобщиха от пресцентъра на съда.

Михаела Буюклиева ще бъде ръководител на наказателното отделение, а Надежда Желязкова – на търговското отделение.

Назначаването им е след решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от април 2020 г.

На церемонията по встъпването Михаела Буюклиева и Надежда Желязкова, подписаха акт за встъпване в длъжност. Председателят на съда Магдалина Иванова приветства новите си заместници и им пожела здраве и професионални успехи.

До назначаването им като заместник-председатели Михаела Буюклиева и Надежда Желязкова са работили като съдии в Окръжен съд – Пловдив. Двете са възпитаници на Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ и имат най-високия ранг в съдебната система -„съдия във ВКС и ВАС“.

Подобни статии

Top