Апелативният съд се връща към нормален режим на работа

Ще се спазват стриктни противоепидемични мерки

Със своя заповед от 13.05.2020 г., председателят на Апелативен съд – Пловдив  Магдалина Иванова, разпореди мерки за постепенно нормализиране работата на съда в положение на продължаваща опасност от заразяване с коронавирусна инфекция (COVID-19).

Заповедта е в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС от 12.05.2020 г.

С нея е предвидено възстановяване на работата на всички служби на Апелативен съд – Пловдив, Окръжен съд – Пловдив и Районен съд – Пловдив, на Информационния център, на Адвокатската стая в Съдебната палата  и банковия офис,  считано от 14.05.2020 г.

Работното време на службите и в трите съдилища в Пловдив с граждани и адвокати е от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч., като на всеки кръгъл час, за 10 минути, ще се извършва проветряване и дезинфекция на помещения без присъствие на служители, адвокати и граждани.

Достъп до сградата на съда ще имат участници в насрочени за деня дела, както и лица, които посещават службите в трите съдилища. Ограничението се налага до отпадане на опасността от заразяване с коронавирусната инфекция.

Посетителите ще се допускат в Съдебната палата след задължителна дезинфекция и термометричен контрол на нейните входове. В сградата на съда  ще се допускат само лица, които носят лични предпазни средства – маски или шлемове. Участниците в насрочените за деня съдебни процеси в трите съдилища ще се допускат в сградата не по-рано от 10 минути преди началото на конкретното дело, а останалите ще изчакват реда си отвън.

В помещенията на различните служби ще се допускат само толкова броя  лица между които може да бъде осигурена дистанция от  мин  1.5 метра. Останалите ще изчакват реда си отвън, а при невъзможност за осигуряване на посочената дистанция,  извън  сградата на съда.

Подобни статии

Top