Апетитни имоти в Марково и Пампорово на търг в НАП-Пловдив

Търговете ще са с тайно наддаване

Поземлен имот в с. Марково, с площ от 7 075 кв. м., в близост до околовръстния път на гр. Пловдив се предлага на търг с тайно наддаване от Националната агенция за приходите. Имотът е с предназначение – за нискоетажно жилищно строителство, до 10 м. Първоначалната му тръжна цена е 275 000 лв. Огледите ще се извършват всеки присъствен ден от 02.08 до 06.08.2021 г., от 9,30 ч. до 16,30 ч., на адрес след предварително обаждане на водещия търга. Търгът ще се проведе на 13.08.2021 г. от 10.30 ч.  в сградата на ТД – гр. Пловдив, ул. „Скопие“ №106.

Имуществото на задължените лица се обявява на публична продажба чрез търг с тайно или явно наддаване, след изчерпване на всички способи за доброволно изпълнение относно събирането на просрочени публични задължения. С приходите от провежданите търгове се покриват частично или напълно публични задължения на собствениците им.

От Агенцията предлагат също апартамент  в к.к. Пампорово с площ 73.60 кв. м, ведно с прилежащи части 11.59 кв. м. Първоначалната му цена е 27 810 лв. Огледи ще се извършват всеки присъствен ден до 23.07.2021 г., от 9,30 ч. до 16,30 ч., на адрес: к.к. Пампорово, подобект „ ЕВРИКА 2″. Разглеждането на предложенията е на 29.07.2019 г., от 10,30 ч., на адрес гр. Пловдив, ул. „Скопие“ № 106, бл. 2.

За повече подробности относно тези и други търгове, предлагани от Агенцията и необходимата документация към тях, посетете официалната интернет страница www.nap.bg в обновената рубрика “Продажби“.

Подобни статии

Top