Арх. Прокопиев: Целта на ОУП е да преустанови хаотичното застрояване и презастрояването

Планът е разработен за период от 25 години напред

„Общият устройствен план (ОУП) на Асеновград и прилежащите му землища ясно регламентира параметрите и типа на застрояване. Създава правила и норми, с които бъдещите инвеститори следва да се съобразяват. ОУП е разработен за период от 25 години напред, като винаги може да бъде актуализиран, спрямо развитието на Асеновград“, обясни пред журналисти главният архитект на общината Петко Прокопиев. Според него, важно е да се поддържа деликатният баланс на частен и обществен интерес и строителството да бъде въведено в рамка с правила, за да се преустанови хаотичното застрояване и презастрояването.

ОУП вече влезе в сила, след приемането му от Общински съвет – Асеновград на априлското редовно заседание и изтичането на 14-дневния срок, в който решението се потвърждава за валидно от Областна администрация – Пловдив. Още при гласуването му, от трибуната на местния парламент общинският съветник Дамян Борисов изрази задоволството си приемането на този изключително важен документ.

„Това е нещо, което лично аз и нашата група и в предни мандати и съвети сме обръщали многократно внимание за необходимостта от неотложното приемане на такъв ОУП. Поздравления за това и за екипа, който го разработи. Бях впечатлен от професионализма и принципността, с която отстоявате позицията по ОУП. Бъдете също толкова принципен и по отношение на всички проблеми, които бихте могли Вие да решите или да съдействате да бъдат решени“, обърна се Дамян Борисов към архитект Прокопиев.

„Наистина това ще бъде, може би, най–важното решение в нашия мандат. Много малко общини могат да се похвалят на този етап с ОУП. Вече работим и за такъв, на цялата община. Искам да благодаря за оценката! Много общински съветници, кметове и главни архитекти през доста мандати ще се съобразяват с това, което се прие“, заяви на свой ред Петко Прокопиев.

Той добави, че все още има села без никакви планове, но с полигони, които са се развивали стихийно. И припомни, че приемането на ОУП е започнало в предишния мандат на настоящия кмет доктор Христо Грудев. Тогава в общината е бил внесен предварителен проект, но през 2012 г. процедурата е спряна по неясни причини. Когато в длъжността на кмет на Асеновград встъпи отново Грудев, тя бе стартирана отново.

Главният архитект Петко Прокопи заема поста в община Асеновград 01.09.20 г.

В рамките на 15 години той е бил на такава длъжност в пловдивския район „Тракия”. В Асеновград, освен за архитектурата на града, главният архитект се грижи и за 28 населени места в общината. Архитект Прокопиев държи на спазването на правилата и законодателството.

Изключително прецизно и стриктно изпълнява задълженията си, като не допуска издаването на документи, несъобразени със законите.

Подобни статии

Top