„Арката“ на Димчо Павлов се пази от „Градини и паркове“

Общинското предприятие подрежда склада си зад SPS (СНИМКИ)

„Арката“ на големия пловдивски скулптор Димчо Павлов, която се намира в складовата база на „Градини и паркове“ зад SPS е в добро състояние. В това се увери лично директорът на общинското предприятие Веселин Козарев след нестихващата загриженост към съдбата на творбата от страна на артисти и общественици.

Монументалната скулптура бе демонтирана от Цар-Симеоновата градина при голямата реконструкция на парка. Общинският съвет наскоро взе решение за нейното възстановяване, но тъй като градината е паметник на парковото изкуство, се очаква становище от Националния институт за недвижимо културно наследство.

От Общинското предприятие са готови да окажат пълно съдействие при възстановяването на „Арката“.

Козарев констатира, че в склада на предприятието няма други творби с художествена или архитектурна стойност, които биха могли да се използват като акценти в зелените градски пространства. За сметка на това има десетки излезли от употреба автомобили на различни общински структури. Намират се дори останки от репатрирани каруци. Всичко тук пристига с приемо-предавателен протокол, а в края на годината се прави инвентаризация. Сега директорът на „Градини и паркове“ разпореди складът да се почисти и подреди.

Предстои да бъде направен опис на колите и други вещи за бракуване, който ще бъде представен на общината.

Подобни статии

Top