Асеновград се включва ЕСК със сватбите и българската шевица

Асеновград ще се включи дейно в Европейска столица на културата през 2019

Асеновградската библиотека „Паисий Хилендарски“ и читалище „Родолюбие – 1873“ ще се включат в културния проект на Пловдив. Двете институции имат вече одобрени проекти от общинската фондация „Пловдив 2019“.

Проектът на читалището е озаглавен „Ден на толерантността – сватбеният ритуал, видян през призмата на различните етнокултурни общности“. Той предвижда пресъздаване на сватбени ритуали на различни културни и етнически общности в деня на толерантността – 16 ноември.

3 000 лева е отпуснала Общинската фондация подготвяща Пловдив за Европейска столица на културата на НЧ „Родолюбие“ за изпълнението на този проект.

Проектът е добре свързан с основния поминък на града – сватбената индустрия и същевременно с неговия мултиетнически характер.

„Завръщане към корените“ е проектът на Градската библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград.

Проектът е посветен на шевиците. Чрез изложба „Българската шевица – тайният код“ с постери и автентични експонати ще се покаже многообразието на традиционната култура и древния произход на шевицата.

Темата ще се доразвие в кръгла маса и дефиле-конкурс за автентична носия, творчески работилници по везба за хора в неравностойно положение.

Проектът обогатява и надгражда знанията за българската шевица.

Сумата отпусната на библиотеката за реализацията на този проект е 2 000 лева.

По отворената покана за финансиране по проект „Читалища“ са получени общо 247 проектни предложения, от тях журито избра да подкрепи 93, между които ще бъде разпределена сумата от 250 000 лева.

Кукерите от Раковски се включват в Европейска столица на културата

 

Подобни статии

Top