Асеновград: Безработните могат да се регистрират онлайн в Дирекция „Бюро по труда“

Хората могат да подават заявления по електронен път

Община Асеновград информира, че желаещите да се регистрират като безработни за получаване на парично обезщетение за безработица /ПОБ/ е препоръчително да ползват последователно възможностите за онлайн регистрация.

От Дирекция „Бюро по труда&quot“ (ДБТ) в града съобщават, че жителите могат да се възползват от отложения срок, който е до 14 дни след края на извънредното положение. Безработните могат да подадат по електронен път заявления за регистрация към ДБТ и за обезщетение към Националния осигурителен институт – НОИ, с квалифициран електронен подпис – КЕП. или с персонален идентификационен код – ПИК.

Следващата стъпка е хората да изпратят на електронна поща в ДБТ (dbt601@zaetost.net) заявление-декларация за регистрация на безработно лице. След това от институцията ще се свържат с всеки един гражданин на посочен телефон. Ако потребителите нямат КЕП или ПИК на НОИ, следва да попълнят самостоятелно хартиен носител на заявлението за регистрация в ДБТ, както и заявлението за ПОБ към НОИ.

Подаването на заявление за отпускане на обезщетение за безработица може да се осъществи чрез интернет страницата на НОИ(www.noi.bg). Услугата се намира в рубриката е-услуги (административни услуги). Достъпът до нея също се осъществява чрез ползването на КЕП или ПИК. Освен всичко, Агенцията по заетостта вежда и нова електронна услуга.

За ползването й потребителите трябва да имат профил в Системата за сигурно електронно връчване – ССЕВ. Регистрацията става посредством няколко стъпки. За да създадат профил, на потребителите е необходим ПИК или КЕП. Задължителна е идентификацията с ЕГН. От главната страница на Държавна агенция „Електронно управление“; следва да се избере полето „Заяви еУслуга“. От него се преминава към избор на администрация – „Агенция по заетостта“. След това от услугите се избира „Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица“. После се изтегля самото заявление. Потребителите трябва да се запознаят със съдържанието и да попълнят внимателно полетата на формуляра. Посочва се точно Дирекцията „Бюро по труда“, до която потребителят насочва заявлението си – тя трябва да е тази, в чийто териториален обхват попада постоянният или настоящият адрес, по който безработният желае да се регистрира и да ползва услугите по търсене на работа. В случай, че бъде посочен грешен район, съществува риск заявлението да се забави при прехвърляне по служебен път между бюрата по труда.

Накрая, след като заявлението бъде попълнено трябва да бъде прикачено обратно и да се приложат необходимите документи за регистрация. Като отговор когато заявлението-декларация бъде отразено в информационната система на „Агенция по заетостта“ в профила си всеки потребител ще получи регистрационна карта и данни за контакт с трудов посредник.

Подобни статии

Top