Асеновград събира разделно, изхвърлиха над 500 килограма отпадъци - DC news

Асеновград събира разделно, изхвърлиха над 500 килограма отпадъци

Успешна кампания по разделно събиране на отпадъци в Асеновград

В инициативата за разделно събиране на отпадъците в Асеновград се включиха общо 130 домакинства от квартал „Изток“. На всички се раздадоха жълти и зелени чували. След тяхната употреба, същите трябваше да бъдат разположени до близко намиращите се съдове за разделно събиране на отпадъци (жълти и зелени). Обслужването се извърши на 17-ти и 18-ти декември.

Общото количество разделно събран отпадък от жълтите контейнери е в рамките на 500 килограма. Зелените съдове предстои да бъдат обслужени през януари 2021 г. За сравнение, от контейнерите, в които се изхвърля смесен битов отпадък в квартал „Изток“, бяха събрани 4 тона отпадъци за същия период.

Община Асеновград поставя добра оценка на кампанията, макар и все още с недостатъчен интерес, от страна на гражданите. Занапред ще продължи работа в същата насока, като ще се обхванат и други части на града и населените места в региона. Чрез подобни инициативи се цели постигане на екологично мислене по отношение на разделното събиране на отпадъци, образувани от всички жители на общината.

В същото време често в Отдел „Екология и околна среда“ се получават оплаквания за некачествено сметопочистване.

Незабавно се извършва проверка по сигнала и при констатиране на нередности се предприемат своевременни мерки за отстраняването им.

В същото време, недобросъвестни граждани не ползват съдовете за смет според предназначението им. Това понякога нарушава целостта на контейнерите. А друг път ги препълва с отпадък, който би следвало да бъде събиран разделно в определените за целта съдове.

В тази връзка, община Асеновград представя близо 20 снимки, събрани за периода от 10.11.20 г. до 21.12.20 г. И призовава: Нека бъдем отговорни, за да живеем всички в по-чиста околна среда. С общи усилия можем да постигнем по-добри резултати във всяка сфера на обществения живот в Асеновград и населените места в общината.

Подобни статии

Top