Асеновград тегли заем заради финансови корекции по проекти от изминали години

Нужните средства са в размер на 7 690 000 лева

Община Асеновград планира да изтегли заем, за да покрие наложените финансови корекции по няколко недовършени на практика, но разплатени проекта, съобщиха от администрацията. Дали това да се случи, ще бъде решено на юнското редовно заседание на Общинския съвет в града.

Преди да се подложи на гласуване, темата е дискутирана на обществено обсъждане, а материалите са качени на официалния интернет сайт на община Асеновград.

Заемът ще е дългосрочен и ще е в размер на 7 690 000 лева. 5 000 000 лева от общата сума ще покрият стар заем от ФЛАГ. Дългът ще бъде поет отново от Фонда за развитие на местното самоуправление в България – ФЛАГ за финансиране на наложени финансови корекции по проекти от оперативни програми:

Единият от тях е този за т.н. Воден цикъл в Асеновград.

Вторият е за благоустрояването на квартал „Запад“.

Третият е „Образователна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“.

И четвъртият проект, за който ще се плащат финансови корекции е този за проектиране и изграждане на компостираща и сепарираща инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци.

1 2

Подобни статии

Top