Асеновградчани имат възможност да изразят мнението си по важна актуална тема - DC news

Асеновградчани имат възможност да изразят мнението си по важна актуална тема

Искането, от страна на общината, към инвеститора е да подсигурят количества електроенергия за училища, детски градини и социални институции.

Община Асеновград кани своите жители на презентация, организирана от немска фирма  за представяне на инвестиционното им намерение за изграждане на ветропарк в землищата на с. Добростан и с. Орешец.

Фирмата е водеща в изграждането на ветрогенераторни паркове за добив на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. От проведените разговори с ръководството на община Асеновград става ясно, че фирмата изявява желание на предоставени от община Асеновград места в землището на селата Добростан и Орешец да направи инвестиция.

Като искането, от страна на общината, към инвеститора е да подсигурят количества електроенергия за училища, детски градини и социални институции.

По предварителните разчети е необходимо фирмата да извърши предпроектни проучвания (замерване скоростта и интензитета на въздушните течения в рамките на две години), след което ще бъдат разработени и официалните работни проекти. Гражданите, които проявяват интерес, да заповядат  от 16:30 часа в 601 зала в сградата на общината, за да чуят презентацията и да зададат своите въпроси към представители на фирмата.

Община Асеновград счита, че това е добро начинание за намиране на алтернативни източници на електроенергия, незамърсяващи околната среда и за подсигуряване на безплатна електроенергия за училища, детски градини и социални институции, на фона на непрекъснато растящите цени на електроенергията, което води до затруднение, от страна на институциите, да покриват разходите си.

Подобни статии

Top