Асеновградчани искат нов парк, проектът е внесен в общината

Финансирането се осигурява изцяло от дарители

Асеновградчани искат нов парк. В деловодството на общинската администрация в града е постъпило проектно предложение от инициативен комитет за създаване, облагородяване и поддържане на парково пространство „Гората на живота“. Мястото, на което се предвижда да бъде изпълнен проектът, е зелената площ в непосредствена близост до Спортна зала „Асеновец“ в града.

Подобна инициатива със засаждане на растителност на същото пространство се проведе преди няколко години, но посадените дървета загинаха. Идеята възникна от приятели на 18-годишният Георги от Асеновград, който почина след нанесен му тежък побой пред дискотека в Пловдив.

Инициативната гражданска организация има за цел да се създаде нов крайречен градски парк „Гората на живота“. Според идейния проект, от югозападната част на сградата на спортната зала към обслужващата улица се предвижда изграждането на автомобилната връзка към парковата част. Предвидено е създаване на алеи за смесено преминаване на пешеходци и велосипедисти. Замислено е озеленяване и създаване на зони за ролери, скейтборд и велосипедни „рампи за скокове“. Планира се засаждане на широколистни дървета в съчетание с цъфтящи храсти и други. Ще има и информационен център, ситуиран на главния вход на парка, както и две преместваеми постройки за осигуряване охраната на парковото пространство и ограничаване на автомобилния достъп с бариера. По проект е планирано поставянето на перголи, беседки, пейки, кошчета за отпадъци, парково осветление, тоалетна и поливна система.

Проектното предложение бе обсъдено и гласувано от Общински съвет – Асеновград.

Инициатива е частна и ще бъде реализирана изцяло със средства на доброволците. Община Асеновград ще съдейства с техническа и организационна дейност.

„Този парк се прави на общинска земя и всичко, което ще бъде изградено там, ще остане хората. Към момента стотици са заявили желание да участват и финансово, и с труд за създаването на този парк. До момента сме осигурили 50% от финансирането, което е необходимо за изграждането на цялата инфраструктура на парковото пространство. Предполагам, че когато бъде одобрена и популяризирана тази инициатива, още повече хора ще изявят желание да съдействат и ще се включат“, каза от трибуната на местния парламент Сотир Кукувейков, баща на починалия Георги.

Заместник-кметът по строителството инженер Стоян Димитров обясни, че за да бъде изпълнен проектът, следва първо да се получи предварителното съгласие на общинските съветници. Веднага след това, инициаторът ще внесе пълната проектна документация, която ще бъде разгледана от Експертен съвет по устройство на територията (ЕСУТ). Ако проектът бъде одобрен, следва да се проведе обществено обсъждане сред гражданството.

„Община Асеновград подкрепя тази частна инициатива и ще съдейства за реализирането й. Собствеността на парка ще си остане общинска, а ползването на парковото пространство ще остане общодостъпно. Подобно решение бе взето от Общинския съвет и преди две сесии, когато бе разрешен ремонтът на Чешмата на Кавърджията. Радваме се, че това нещо е практика в града и гражданската инициатива намира място в обществения живот“, каза в заключение Стоян Димитров.

Подобни статии

Top