Атанас Илиев бе избран за „Прокурор на годината“ от Асоциацията на прокурорите в България - DC news

Атанас Илиев бе избран за „Прокурор на годината“ от Асоциацията на прокурорите в България

Наградата му бе връчена за висок професионализъм

Заместник-районният прокурор на Районна прокуратура Пловдив и говорител на прокуратурата Атанас Илиев получи наградата „Прокурор на годината“ по време на Общото събрание на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ), което се проведе днес в УБ „Цигов чарк“.

За голяма част от прокурорите Атанас Илиев е известен като дългогодишен  говорител на Районна прокуратура – Пловдив. В резултат  на неговото  балансирано и прецизно присъствие в националните и регионалните медии вниманието на българското общество беше насочено  към положителните резултати от работата на прокурорите от РП – Пловдив, особено по дела от висок обществен интерес.

В качеството си на говорител Атанас Илиев достойно и със себеотрицание защити свои колеги от публично и необосновано неглижиране на положения от тях труд по конкретни досъдебни производства. Като последица той понесе  негативите на обществения антагонизъм, белязал през последната година нашето професионално всекидневие.

Прокурор Атанас Илиев се ползва с висок авторитет сред своите колеги.

Наред с дейността си като говорител на РП – Пловдив той изпълнява отговорно и прецизно своите задълженията, които произтичат от заеманата от него длъжност „заместник-районен прокурор“ на РП – Пловдив. Като прокурор в Районна прокуратура – Пловдив Илиев наблюдава и ръководи разследването по дела с изключителна правна и фактическа сложност и значим обществен интерес. Доказал е високия си професионализъм, квалификация, способност за работа в екип и разпределяне на задачите в него. Няма налагани наказания или прояви, накърняващи престижа на  Прокуратурата на Република България.

Въпреки високата си служебна заетост прокурор Атанас Илиев  допринесе и за развитието и популяризирането на  дейността на Асоциацията на прокурорите в България. Вероятно на малцина е известно, че той е създал и развил настоящия сайт на  професионалното сдружение.  Като член на УС в мандата 2013-2016 г. той беше част от екипа на проекта, станал популярен в последствие като „Екопроекта“. Същият проект получи и високо международно признание.

Прокурор Атанас Илиев създаде и поддържа и официалния сайт на „Екопроекта“, където публикуваше своевременно учебни материали,  изчерпателна информация за проектните дейности и резултатите от тях.

Наградата „Прокурор на годината“ е връчена на прокурор Атанас Илиев за проявен висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения, както и за неговия принос  към развитието на АПБ.

Подобни статии

Top