Авария във фабрика доведе до замърсяване на реките Юговска и Чая

Установено е изпускане на хвост във водите на река Юговска в близост до град Лъки

Авария в хвостопровод на „Лъки Инвест“ ЕООД е довела до замърсяване на водите на реките Юговска и Чепеларска днес следобед, съобщиха от МОСВ. След получен сигнал в РИОСВ – Пловдив са сформирани два екипа от експерти към Басейнова дирекция Пловдив, екоинспекциите в Пловдив и Смолян, Регионалните лаборатории към Изпълнителната агенция „Околна среда“ в Пловдив и в Смолян, които са извършили проверка и са взели проби от 8 пункта по течението на река Юговска и Чая.

Установено е изпускане на хвост във водите на река Юговска в близост до град Лъки. До инцидента се е стигнало след авария на довеждащ хвостопровод, отвеждащ хвоста от Лъкинска Обогатителна Фабрика (ЛОФ) до хвостохранилище „Лъки – 2 – Комплекс“. Допуснато е нерегламентирано заустване на хвост в река Юговска, вследствие на което водите на реката са със силно променен цвят.

Аварията е била отстранена в рамките на един час. За допуснатото нарушение, срещу дружеството ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Водните проби ще бъдат анализирани по следните показатели: активна реакция, рН, температура, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, калциево-карбонатна твърдост, цианиди свободни, желязо, манган, мед, цинк, арсен, хром общ, кадмий, олово, никел, живак.

1 2

Подобни статии

Top