Бъдещ юрист от ПУ „Паисий Хилендарски” – младежки делегат към ООН

Той ще защитава мнението на българската младеж на национално и международно равнище

Тодор Рогошев, студент от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, бе избран за един от новите български младежки делегати към ООН с мандат 2020/2021 г. Имената им бяха обявени по време на официална церемония в Министерството на външните работи.

Младежите  Тодор Рогошев от ПУ „Паисий Хилендарски” и Кристиана Стоянова  от СУ “Климент Охридски”  ще работят с мандат от 18 месеца и ще представляват българската младеж на най-високо междуправителствено ниво. Те ще защитават мнението на българската младеж на национално и международно равнище.

В комисията по избор на финалния етап от тазгодишния конкурс участваха представители от Министерството на външните работи, Министерството на младежта и спорта, Национален младежки форум, сдружение „Национална младежка карта” Българска платформа за международно развитие и Дружество за ООН в България.

Тодор Рогошев е възпитaник на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, като основните му професионални интереси са международното право и международните отношения. Освен многобройните състезания по дебати, е участвал в престижното състезание по международно право Philip Jessup като през 2018 . е отличен като най-добър оратор на националните кръгове.

Подобни статии

Top