България е с най-висок дял подведени с фалшиви стоки потребители

Това твърди изследване на Службата на ЕС за интелектуална собственост

Европейските потребителите продължават да срещат трудности при разграничаването на оригиналните от фалшивите продукти-се отбелязва в оповестеното изследване на EUIPO-службата на ЕС за интелектуална собственост и ОИСР – Европейската обсерватория за нарушенията на правата върху интелектуалната собственост. Близо 1 на всеки 10 европейци (9 %) твърди, че е бил подведен да закупи подправени продукти, като са налице значителни разлики между държавите—членки на ЕС. Държавите с по-висок дял на подведени потребители са България (най-висок дял: 19 %), Румъния (16 %) и Унгария (15 %). В сравнение с това Швеция (2 %) и Дания (3 %) са с най-ниските дялове в рамките на ЕС.

Данните оповести на пресконференция в Пловдив Сдружението за правна помощ на потребителите, партньор на EUIPO за България.  Адв. Димитър Деков, председател на Сдружението, цитира съвместното проучване, в което се подчертава, че подправените продукти представляват 6,8 % от вноса в ЕС на стойност 121 млрд. евро.  Фалшивите стоки обхващат всички сектори: козметика, играчки, вино и напитки, електроника, облекло и дори пестициди.

Опасенията във връзка с подправени продукти са нараснали по време на пандемията от COVID-19.

Разпространението на подправени лекарствени продукти като антибиотици и обезболяващи препарати, а наскоро и други медицински продукти като лични предпазни средства и маски за лице, поставя това явление в центъра на вниманието, тъй като нарушителите се възползват от несигурността на хората във връзка с нововъзникващи лечебни препарати и ваксини. Освен рисковете за здравето и безопасността, подправените продукти често водят до пробиви в сигурността и до финансови загуби- се казва в проучването.

Според публикуваното от EUIPO Информационно табло за интелектуална собственост 25% от малките и средни предприятия в Европа твърдят, че са пострадали от нарушение на тяхната  интелектуална собственост, като само в България този дял е 39,7 %. Дружествата, които притежават права върху марки или патенти, докладват за загуба на оборот (33 %), навреждане на репутацията им (27 %) и загуба на конкурентно предимство (15 %) поради нарушения на техните права.

В пресконференцията участваха още адв. Мадлен Кавръкова и адв. Кристиян Райчев-членове на Сдружението за правна помощ на потребителите.

Подобни статии

Top