Български пощи: Има забавяне в обработката на пратките със стоки с произход от трети страни или територии

Забавянето понякога е с около месец

Във връзка с промените за облагане с ДДС на стоки с произход от трети страни или територии, влезли в сила от 1 юли 2021г., които са  обект на дистанционни продажби в ЕС, има известно забавяне в обработката на пратките в Сортировъчния ни център.

Закъснението в обработката се дължи на неизпратени или некоректно попълнени електронни данни от страна на пощенските оператори, изпращащи пратките.

„Български пощи“ ЕАД търси съдействие от чуждестранните пощенски оператори за преодоляване на забавянето във възможно най-кратки срокове.

Снимка: aliexpressbg.blogspot.com

Подобни статии

Top