БЧК раздава храни на най-нуждаещите се

Ето кой има право на помощ

От днес – 8 май, Областният съвет на Български Червен Кръст в Пловдив започва раздаването на хранителни пакети за подпомагане на най-нуждаещите се. Раздаването на пакетите ще се извършва по предварително направени от Агенция социално подпомагане списъци. Храните се раздават като втори, допълнителен, транш по „Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица – план 2018г.“

В списъците фигурират хора в крайна нужда, които до този момент не са получили хранителна помощ и се включват като допълнителна целева група:

  1. Лица получаващи топъл обяд от общини, чиито договори по ОП З приключват през периода 1 януари 2020 година до 30 април 2020 година.
  2. Възрастни хора над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, които съгласно препоръките на Националния кризисен щаб са определени като рискова от заразяване група и им е препоръчано да не излизат от домовете си.
  3. Лица, попадащи под обхвата на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" по ОПРЧР 2014- 2020 г.
  4. Хора, с ниски доходи в затруднена социална ситуация, в това число които получават социални помощи на различни законови основания, поставени под задължителна карантина.

Хранителните пакети са с тегло до 30 кг. Те ще бъдат доставяни до домовете на правоимащите като преди това с тях ще бъде направен контакт по телефон.

Смятаме, че по този начин хората ще бъдат предупредени и същевременно по-спокойни, че посещението ще е от доброволци на БЧК, поясняват от организацията.

Подобни статии

Top