БЧК раздава хранителни продукти на нуждаещи се в Пловдив и областта - DC news

БЧК раздава хранителни продукти на нуждаещи се в Пловдив и областта

26 414 уязвими български граждани от Пловдивска област ще получат хранителни пакети

В изпълнение на  Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица,  от 20 септември 2021 г., поетапно, Областната организация на Българският Червен кръст Пловдив започва раздаването на хранителни пакети на 26 414 уязвими български граждани от Пловдивска област.

Едночленните и двучленните семейства ще получат хранителен пакет с общо тегло 17, 540 кг, а тричленните и по-големите семейства – хранителен пакет с общо тегло 27,690 кг.

Всеки от пакетите съдържа 15 вида хранителни продукти: брашно, спагети, лютеница, зелен фасул консерва, домати консерва, грах консерва, гювеч консерва, конфитюр, говеждо в собствен сос консерва, говежди кюфтета в бял сос консерва, пиле фрикасе консерва, херинга в доматен сос консерва, леща, захар, зрял фасул консерва.

Подробен график за поетапното раздаване на хранителните пакети е публикуван и на интернет страницата на БЧК – Пловдив /www.redcross-plovdiv.bg/, както и на фейсбук страницата  на организацията. Графикът е съобразен с възможностите за зареждане на пунктовете в град Пловдив и областта.

Раздаването ще продължи до 19.11.2021г.

В област Пловдив раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 23 пункта, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане, която изготвя и списъците с правоимащите лица. Също така, програмата се осъществява и със съдействието на местните власти.

Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“ и включват следните категории:

  • Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2019/2020 г.;
  • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец юли 2021 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2020/2021 г.;
  • Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 369,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец юли 2021г.;
  • Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец юли 2021г.;
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец юли 2021 г., а по отношение на еднократните помощи – за периода от 01.01.2021 г. до 31.07.2021 г.;
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID-19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)  въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2021 г. до 31.08.2021 г.

График за раздаване
на временни пунктове за разпределение на хранителни продукти
по програма   „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти”- План 2020 по Оперативна програма за храни  и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
на територията на област  Пловдив
Септември – Ноември 2021 година

Подобни статии

Top