БЧК ще раздава хранителни продукти за нуждаещи се в Пловдив и областта

В област Пловдив раздаването ще се извършва в 23 пункта

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), Българският Червен кръст започва поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на близо 543 000 нуждаещи се български граждани. В област Пловдив правоимащи са 25 805 лица.

Областен съвет на БЧК – Пловдив открива програмата за предоставяне на хранителни продукти на 02.12.2019 г. /понеделник/ от 10,00 ч. в град Пловдив ул. „Стойчо Мушанов“ № 48.

 Подробният график за поетапното раздаване е публикуван на интернет страниците на БЧК / www.redcross.bg/ и на АСП /www.asp.government.bg/ и в регионалните офиси на БЧК и е съобразен с възможностите за зареждане на пунктовете в страната.

Раздаването ще продължи до 28.02.2020 г. и всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 24,570 кг от 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно – 2  кг; ориз – 1 кг; спагети – 1 кг; лютеница – 0,500 кг; зелен фасул консерва – 2,400 кг; домати белени   – 1,600 кг; грах зелен  – 1,600 кг; гювеч консерва – 1,600 кг; конфитюр – 0,500 кг; говеждо в собствен сос консерва – 0,300 кг; говежди кюфтета в бял сос консерва  – 0,600 кг; пиле фрикасе консерва – 0,300 кг; консерва риба  – 0,170 кг; зрял фасул – 3 кг; леща – 4 кг; олио – 4 литра.

Правоимащи лица

Списъците са изготвени от Дирекциите Социално подпомагане

  1. лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2017/2018 г.;
  2. майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) през месец 08.2019 г.;
  3. лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2018/2019 г.;
  4. лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) през месец 08.2019г.;
  5. лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД през месец 08.2019 г.;
  6. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) през месец 08.2019 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.;
  7. лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.

В област Пловдив раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 23 пункта, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

График за раздаване

на временни пунктове за разпределение на хранителни продукти

по програма   „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти”-2018 по Оперативна програма за храни  и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

на територията на област  Пловдив

Декември 2019 – Февруари 2020 година

Община Временен пункт за разпределение адрес Период на работа
1 Пловдив    
  Район „Централен“ гр. Пловдив, МСЦ на БЧК  Пловдив ул. „Стойчо Мушанов“ № 48 02.12.2019 -28.02.2020
  Район „Южен“ гр.Пловдив, бул „Коматевско шосе“ №28 02.12.2019 -28.02.2020
  Район „Северен“ гр. Пловдив, бул. „България“ № 180-190 03.12.2019 -28.02.2020
  Район „Източен“ гр. Пловдив, ул. „Ландос“ № 24 06.12.2019 -28.02.2020
  Район „Западен“ гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ № 1А 06.12.2019 -28.02.2020
  Район „Тракия“ ул „Генерал Константин Кесяков“ до бл. 91 09.12.2019 -28.02.2020
     
2 Асеновград  гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 76 09.12.2019 -28.02.2020
3 Брезово гр. Брезово, Община Брезово ул. „Георги Димитров“№  25 06.12.2019 -28.02.2020
4 Калояново  гр. Калояново ул.“Оборище“ № 3А 17.12.2019 -28.02.2020
5 Карлово гр. Карлово, бул. „Освобождение „№ 28 04.12.2019 -28.02.2020
6 Кричим гр. Кричим, Младежки дом ул. „Никола Петков“ № 11 10.12.2019 -28.02.2020
7 Куклен гр. Куклен, ул “ Александър Стамболийски“ № 52 05.12.2019 -28.02.2020
8 Лъки гр. Лъки, Приемна на БЧК – Лъки, ул. „Възраждане“№  30 5.12.2019 -28.02.2020
9 Марица общината е без общински  център – по график във всяко село 20.12.2019 -28.02.2020
10 Перущица гр. Перущица, Младежки дом, ул. „Проф. Д-р Борис Тасков“ №3 16.12.2019 -28.02.2020
11 Първомай гр. Първомай, община Първомай, ул. „Братя Миладинови юг“  № 50 18.12.2019 -28.02.2020
12 Раковски гр. Раковски, ул. „Детелина“  № 2 11.12.2019 -28.02.2020
13 Родопи общината е без общински  център – по график във всяко село 20.12.2019 -28.02.2020
14 Садово гр. Садово, ул. „Иван Вазов“  № 2 12.12.2019 -28.02.2020
15 Сопот гр. Сопот, ул. „Васил Левски“ № 4 04.12.2019 -28.02.2020
16 Стамболийски гр. Стамболийски, ул. „Кирил и Методий“ №  24 16.12.2019 -28.02.2020
17 Съединение гр. Съединение, бул. “ Шести септември “  № 13 09.12.2019 -28.02.2020
18 Хисар гр. Хисар,  бул. „Иван Вазов“ № 3 13.12.2019 -28.02.2020

 

Подобни статии

Top