Без лихви при неплатени такси за детска градина и ясла в периода на извънредното положение

От Община Пловдив наравиха важно за родителите съобщение

Със разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение отпада начисляването на лихви за неплатени в срок такси за ползване на детска градина и ясла за времето, за което е в сила извънредното положение.

В Община Пловдив за начисляване и отразяване на плащанията на таксите на децата от детските градини от 2017 година се ползва електронна система. В нея автоматично са заложени разпоредбите на действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

Чрез електронната система родителите получават автоматични писма по подадени от тях адреси на електронна поща, с които ежемесечно са информирани за дължимите суми и сроковете за плащане.

Общинската администрация уведомява гражданите, че е предприела необходимите действия да бъде направена корекция в електронната система, така че за периода на извънредното положение, съгласно изискванията на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, да не се начисляват лихви за неплатени в срок дължими суми за такси за ползване на детски градини.

Подобни статии

Top