Без преписвачи по време на втората матура в Пловдив, една анулирана работа в Пазарджик - DC news

Без преписвачи по време на втората матура в Пловдив, една анулирана работа в Пазарджик

2058 се явиха на втория зрелостен изпит в Пловдив, 2289 бяха на държавен изпит за професия

Без сигнали за нарушения и преписване премина втората задължителна матура за 12-класниците в Пловдив и областта. От Регионалното управление на образованието съобщиха, че от общо 2127 зрелостници, подали заявления за втора матура, 69  не са се явили.

И тази година английският език е най-предпочитан предмет за втора задължителна матура, като на него се явиха 1078 зрелостници. 188 бяха желаещите за философски цикъл, по биология писаха 179.

Вместо втора задължителна матура, завършващите професионално образование и обучение полагат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. За изпит по професия се явиха 2289 ученици.

Общо 24 000 зрелостници се явиха на втората задължителна матура по профилиращ предмет в страната.

Изборът на образование и професия, качествата на добрия лидер, българското кино и бъдещето на ски курортите бяха сред темите, по които писаха 12-класниците.

Вижте верните отговори ТУК

По философия една от задачите беше върху откъс от книгата на Джон Ролс „Теория на справедливостта“. На теста зрелостниците имаха възможност избират да пишат философско есе или да решават казус, свързан с избора на образование и професия. „Представата, че нещо друго (един мозък) мисли вместо теб, е най-чистият симптом за отказ от интелектуална отговорност“ (Христо Стоев, „Евдемонии“), беше една от двете възможни теми за есе. Другата бе свързана с мисъл на Лудвиг Витгенщайн от неговия „Логико-философски трактат“: „Ние усещаме, че дори, ако бъде отговорено на всички възможни научни въпроси, нашите проблеми на живота все още изобщо не ще бъдат докоснати“.

Есе беше и последната задача за зрелостниците, които се явиха на матура по английски език (ниво B2). Темата бе: „Какви са качествата на добрия лидер?“. Английски език е профилиращият предмет, избран от най-много зрелостници за втора задължителна матура – близо 12 000 се явиха на него. От тях 8 362 положиха изпит за ниво В2.

По география трябваше да се търсят възможни решения за адаптиране към климатичните промени на зимните (ски) курорти в България. Зрелостниците трябваше да формулират теза, да дадат аргументи и да направят изводи по предварително зададен текст. По история една от задачите беше по избор – създаване на текст върху разнообразни исторически източници или отговор по исторически проблем. Темата за първата възможност бе „Как се развива българското кино през първите десетилетия на 20 в.?“, а за втората „Как българското възрожденско общество развива модерна българска просвета?“.

Над 21 000 зрелостници

се явиха на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в страната. За 7204 от тях изпитът включваше писмена тема, 3019 решаваха тест, а близо 10 800 – защита на дипломен проект.

Кандидатите за професия „Аниматор в туризма“, специалност „Туристическа анимация“ трябваше да предложат анимационна програма по избор и да позиционират реклама на анимационен продукт, включително и превод на чужд език. Темата на бъдещите счетоводители беше свързана с бюджетната система на България, а тази на спедиторите-логистици – с превоза на товари и опазване на околната среда. При специалност „Възобновяеми енергийни източници“ акцент бяха термопомпените инсталации въздух и приложението на видовете геотермални ресурси, а кандидатите за професия от специалност „Технология в биопроизводствата“ трябваше да се справят с темата за биотехнологичното пречистване на отпадъчни води и спазване изискванията на биологичната безопасност.

Анулирани бяха четири изпитни работи – по една в Пазарджик, Перник, Стара Загора и Търговище.

Резултатите от изпитите ще са готови до 9 юни.

Подобни статии

Top