Без семестриални такси за бъдещи учители във филиала на ПУ в Смолян

Студентите ще учат безплатно за целия курс на обучение

На 24.06.2020 г. Правителството одобри освобождаването от такси на студенти първокрусници, избрали специалности с очакван недостиг на пазара на труда. Решението е във връзка с политиките, които Министерството на образованието и науката провежда за постигането на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование. Обвързването на профилната структура на висшето образование с потребностите на пазара на труда и на обществото обезпечава подготовката на висококвалифицирани специалисти в области с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. Списъкът на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование ще обхване 4476 от приетите първокурсници в страната през учебната 2020/2021 г., които ще бъдат освободени от заплащане на семестриални такси за целия курс на обучение.

Посочената промяна е от изключителна важност за бъдещите кандидат-студенти, които ще предпочетат учителските специалности. ПУ, Филиал – Смолян  провежда редовно обучение по пет специалности от приоритетното професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…. , което от новата учебна година ще бъде абсолютно безплатно за студентите от първи курс, а именно:  „Български език и английски език”, „Български език и история”, „История и география”, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” и „Математика, информатика и информационни технологии”.

Освен освобождаване от такси, обучаващите се в посочените педагогически специалности ще могат да се възползват и от осигурената им възможност да получават по две държавни стипендии, което е допълнителен стимул за тях.

Със своята 58-годишна история Филиал – Смолян има утвърдени и доказани традиции в обучението на учители.

За това допринася ползотворното и дългогодишно партньорство с базовите училища в града, които осигуряват практическото обучение на бъдещите учители. Безспорен факт е, че по-голямата част от възпитаниците на  Филиал – Смолян намират професионална реализация в училищата на територията на област Смолян. Този факт не е без значение за ежегодно постиганите високи резултати на учениците от област Смолян на националните външни оценявания, чиито учители, в по-голямата си част, са възпитаници на Филиала.

Ето какво споделят за полученото образование и бъдещето на учителската професия част от реализираните в образователната система кадри на Филиал – Смолян.

Д-р Христо Каменов, възпитаник на специалност „Български език и английски език“, а сега директор на ПГ „Васил Димитров“ в гр. Мадан в обръщение към кандидат-студентите пише: „ПУ, Филиал – Смолян е дал много на всеки, който е имал късмета да учи тук. Създал е хиляди специалисти и успешни личности през годините, с които да се гордее нашето общество. В него работят и творят едни от най-добрите преподаватели. Горд съм, че моят път е започнал точно от Филиал – Смолян. Тук получих много добра професионална подготовка и реализация впоследствие. Който е избрал благородната професия учител, именно Филиалът е мястото, в което ще усети магията на учителската професия“.

1 2

Подобни статии

Top