Без такса за детските градини в Асеновград по време на извънредното положение

Безплатна остава и зоната за платено паркиране

По предложение на администрацията в Асеновград и с решение на Общинския съвет в града бе премахната постоянната такса за посещение на детска градина за времето на извънредното положение. Облекчението е за срока от 13.03.20 г. до отпадане на ограничението, в което най-малките жители на общината не са посещавали детско заведение. Родителите, които вече са си платили таксата, същата ще бъде приспадната от следващите дължими суми, които ще се начисляват след прекратяване на въведената забрана.

Ползвателите на терени, разположени на общинските пазари и тържища, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение също са освободени от наеми и такси за периода, в който не са работили.

За освобождаването е необходимо физическите и юридическите лица да подадат заявление ведно с декларация, като в нея посочат срока, за който са преустановили дейността си. Изискване към подаващите молбите е да нямат непогасени задължения за исканото освобождаване от този вид такса за периода преди 13.03.20 г.

Безплатна за ползване до 18.05.20 г. от всички граждани остава зоната за платено паркиране на територията на града.

Подобни статии

Top