Безплатен интернет тръгна в пет зони на Кричим

15 000 евро получи общината за оборудване на петте точки за достъп

Община Кричим беше одобрена и получи ваучер на стойност от 15 000 евро за покриване разходите за оборудване и инсталиране на 5 точки за достъп до безплатен безжичен интернет в града. Финансирането е от Европейската комисия по програмата WiFi4EU. Безплатният интернет ще се осигурява чрез 5 точки за достъп в райони с обществена значимост. WiFi системата ще се поддържа и ще бъде активна за период от 3 години по следните градски зони: Района на Централна градска част – площад „Обединение“, района по ул. „Търговска“, района на сградата на бившата поликлиника, автогара, СУ „П.Р.Славейков“, Района на Домашен социален патронаж, ДЦВХ, площадка за фитнес на открито, Района на Градски стадион „Христо Ботев“.

Местата за достъп до новоизградената мрежа ще бъдат обозначени с информационни табели с логото на Програмата, а името на WiFi системата, към която потребителят трябва да се свърже, е WiFi4EU. Всяко поставено съоръжение е с обхват и радиус от 100 метра.

Община Кричим подписа Договор с дружеството, което инсталира съоръженията и изгради точките за достъп и към днешна дата  услугата вече е активна, съобщи кметът на Община Кричим Атанас Калчев.

Подобни статии

Top