Безплатни консултации за пациенти с бъбречна и чернодробна недостатъчност в Пловдив

Трансплантацията на орган е най-добрата и често животоспасяваща възможност

Проф. д-р Ремзи Емироглу, един от най-известните хирурзи в областта на бъбречни и чернодробни трансплантации в Турция, и нефрологът доц. д-р Борчак Чаглар Рухи, ще проведат безплатни консултации днес – 7 юли в Пловдив и на 9 юли в София. Консултациите са подходящи за пациенти с хронична бъбречна или чернодробна недостатъчност, които се нуждаят от второ мнение или се интересуват от възможностите за лечение в чужбина.

Специалистите от болници Acibadem имат натрупан опит с успешно реализирани над 5000 бъбречни и над 1000 чернодробни трансплантации до момента, включително при деца, сложни случаи и комбинирани трансплантации на бъбрек и черен дроб.

Трансплантацията на орган е най-добрата и често животоспасяваща възможност за пациенти с хронична бъбречна или чернодробна недостатъчност. Благодарение на напредъка в медицината, през последните години хирургичните техники се усъвършенстваха, за да позволят по-висока успеваемост и намаляване на дългите листи от чакащи, включително с безвъзмездно живо донорство, кръстосани трансплантации и др. Присаждането на орган обаче си остава висш пилотаж в медицината, като крайният резултат зависи не само от уменията на хирурга, но и от опита на целия медицински екип, технологиите и инфраструктурата на лечебното заведение, които често дават разликата между успешната и неуспешната трансплантация.

Болници Acibadem са референтен център в Турция и региона за много видове сложно лечение, включително трансплантация на бъбреци и черен дроб. Тяхната успеваемост при бъбречни трансплантации е 99% след първата година и 95% на петата, с възможности за минимално инвазивно извличане на бъбрека при живите донори, плазмафереза при пациенти с повишена чувствителност и висока експертиза при сложни случаи. При чернодробните трансплантации, успеваемостта е 92% след първата година и 89% пет години след операцията, като в статистиката са включени и случаите изискващи сложно и комплексно лечение.

Подобни статии

Top