Безплатни плодове и мляко за учениците в Община Раковски - DC news

Безплатни плодове и мляко за учениците в Община Раковски

Програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ осигуряват продукти на децата до 4 клас

В училищата и детските градини ще се насърчава здравословният начин на живот чрез допълнителна консумация на млечни продукти, плодове и зеленчуци по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“.

Европейската програма „Училищно мляко/плод“ поощрява децата да консумират млечни продукти, а освен това играе образователна роля, като подкрепя развиването на добри хранителни навици. Чрез тази програма Европейският съюз осигурява субсидии за училищата и други учебни заведения, така че те да могат да предоставят на учениците си избрани млека и млечни продукти.

Схемата е съфинансирана със средства, включени в бюджета на Държавен фонд „Земеделие”.

Освен подобряване на хранителните навици на децата, целта е увеличаване на възможностите за пазарна реализация на тези продукти.

Според наредбата  млякото и млечните продукти трябва да са произведени от сурово мляко, което отговаря на европейските хигиенни изисквания.
Плодовете и зеленчуците, които се предлагат, са  доставяни от местните производители. Изключение се прави само за цитрусовите плодове.

Програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ осигуряват продукти на децата до 4 клас и ще се доставят основно от производителите, а държавата ще плаща различна цена за отделните видове. Детските градини и училищата приоритетно  работят със самите производители, вместо с фирми посредници, които доставят продуктите.

„Програмите „Училищен плод/мляко“  са добрите примери за добре действаща политика на Европейския съюз. От една страна, на децата се осигурява безплатна и здравословна храна, изграждат се добри навици в живота им,  а от друга – земеделските производители получават съществена подкрепа.“– коментира зам.кмета на Община Раковски Татяна Бакова.

„Чрез образователния им компонент се търси решаването на един от най-тревожните проблеми на съвременния живот – откъсването на децата от естествената жизнена среда на човека от природата, от допира с дейностите, създаващи продуктите за трапезата. Именно от тази гледна точка си заслужава да погледнем и към реалностите на днешното българско училище. Направим ли го, ще можем да посочим цяла поредица от същностни промени на самия учебен процес, жизнено необходими, за да може то да стане наистина онази институция, която дава старт на децата за пълноценен и щастлив живот.“- заключи Бакова.

Важна характеристика на предложението за нова единна рамка е сериозното засилване на неговия образователен аспект. Той предвижда децата да се запознават със земеделието, с нормите за здравословно хранене, с особеностите на заобикалящата ги природа, като по такъв начин опознават храните, аграрния отрасъл, живота на селскостопанските производители, на фермерите.

Подобни статии

Top